atgal

atgal
atgal statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda, kuria grįžtama vienu veiksmu atgal. Pavyzdžiui, į ankstesnį (prieš tai žiūrėtą) tinklalapį, į ankstesnį programos diegimo žingsnį. atitikmenys: angl. back ryšiai: antonimaspirmyn antonimastoliau

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atgal — atgal̃ adv. Skr, Trg, Klm, atgal Šd, Rm, Vs 1. priešinga ankstesniam judėjimui kryptimi: Nuo pusiaukelės turėjau grįžti atgal̃ Dkš. Pavasarį paukšteliai parlekia atgal̃ Gs. Važiuodamas atgal, pametė maišelį Pn. Traukis atgal Kp. Atgal eina KBI25 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgal — atgal̃ prv. Grį̇̃žti, tráuktis, ei̇̃ti atgal̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • grįžimas atgal — statusas T sritis informatika ryšiai: žiūrėk – grįžimų metodas …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • back — atgal statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda, kuria grįžtama vienu veiksmu atgal. Pavyzdžiui, į ankstesnį (prieš tai žiūrėtą) tinklalapį, į ankstesnį programos diegimo žingsnį. atitikmenys: angl. back ryšiai: antonimas – pirmyn… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • atšokti — K 1. intr. SD1108, SD216,385, Q652, R, R419, MŽ, Sut, N, M, LL122, L, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, Slm, Krtn atlikti šuolį į šoną ar atgal, šokant atsitraukti: Kai nudegiau pirštą, tuoj atšokau in šalį Dg. Ko čia atšokai kaip nuo ugnies? Ktk. Duoda i tam par …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atversti — atver̃sti, atver̃čia (àtverčia), àtvertė tr. 1. D.Pošk, Sut, S.Dauk, N, M, L, Š, LzŽ atsukti kita puse, kitu šonu, atristi: Atritu, atverčiu SD217. Atver̃sk akmenį antraip, bene pritiks geriau J. Àtvertė akmenį, apteko [vandeniu] visa apylinkė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priekin — 1 priekin adv. 1. Kkl, Dkšt tolyn judėjimo kryptimi, priešais save, į priekį; pršn. atgal: Poviliokas kur eina – per tris varsnas priekin girdėt! J.Balt. Jį stumdo ir priekin, prie durų, ir atgal, prie garvežio rš. Vaikai, bėkit pažiūrėt, kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atleisti — 1. tr., intr. Mž23, SD215, R, MP319 dovanoti įkyrėjusiam, įžeidusiam, nusikaltusiam, nebausti: Atleisk, dėdyt, tą kartą – kitąkart teip nebedarysiu Grž. Ji yra pasakiusi motinai tokių žodžių, kurių greičiausiai nė viena motina negalėtų atleisti I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsižiūrėti — atsižiūrėti, atsižiū̃ri (atsìžiūri, atsižiūro Kb, Drsk), ėjo NdŽ, KŽ 1. Q573,653, Sut, N, K, L, Rtr, DŽ atsigręžus pasižiūrėti: Ėjęs ėjęs atgal atsižiūrėjo J. Turbūt gerokai lupt gavo, kad ištrūkęs nešė kudašių neatsižiūrėdamas Dkš. Einu einu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasukti — pasùkti, pàsuka, o (pàsukė) 1. tr. N, Rtr, Grv priversti pajudėti apie savo ašį: Pasùk raktą, ir atsidarys J. Jie iešmą kelius kartus pasùko NdŽ. Kad nori įsileisti tos sulos, tad tą varpstę reik pasùkti LKT45(Lž). Užsimauk žiedelį, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”